• Място на свободен дух и модерни решения
03 декември 2010


Да, защото веществото THC (делта -1-тетрахидроканабинол), съдържащо се в конопеното растение, популярно като трева, марихуана, джойнт, е забранено със закон (ЗКНВП). Наказателното право ( виж приложен цитат от закона по-надолу), част от което е наказателният кодекс на Република България, определя отглеждането, разпространението и употребата му като криминални прояви. Наказателно-процесуалният кодекс визира вида и степента на наказанията, които се налагат в случай, че законът бъде нарушен, така че дори да не пушите цигара марихуана, фактът, че я притежавате, пък било и с цел съхранение, е достатъчно основание да бъдете задържани от органите на реда.

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
Глава четвърта.
ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от
приложение № 1.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник