• Място на свободен дух и модерни решения
03 декември 2010


Трудно е да се сравняват различни групи вещества. Психоактивните вещества водят до различни ефекти и последствия. Кое от тези две вещества е по-опасно зависи от фактори като честота на употреба, количество, продължителност, общо физическо състояние и много други. Например, алкохолът е достъпен в търговската мрежа, което улеснява набавянето, консумацията и приемствеността му от обществото. Това обаче не го прави безопасен за здравето на употребяващите го. Канабисът, който пък е забранен от закона, освен със здравословни рискове, е свързан и с криминални поведения, санкцията на които може да е под формата на глоба, порицание или лишаване от свобода. Ефектите при употреба и на двете вещества могат да доведат до липса на самоконтрол, агресивност и необмислени действия (шофиране в неадекватно състояние, практикуване на небезопасен секс, участие в грабежи, нападения и други).

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник