• Място на свободен дух и модерни решения
03 декември 2010


Съществува голям набор от изследвания, търсещи връзка между употребата на канабис и психичните заболявания. Много от тези изследвания сочат, че такава връзка съществува, но тъй като невинаги резултатите са категорични, проучванията по този въпрос продължават. Трудностите идват най-вече от това, че при всяка изследвана група хора са намесени и много други фактори, различни от употребата на канабис.

От редица изследвания става ясно, че употребата на високи дози канабис може да отключи остра шизофреноподобна психоза. Но дали употребата на канабис може да предизвика постоянно психиатрично заболяване у хора, които преди не са имали психотични симптоми, остава спорно.

Като цяло наличните данни говорят, че канабисът може да отключи шизофрения у хора, които вече са предразположени към нея поради индивидуални или семейни причини (някои изследвания показват, че болни от шизофрения може да нямат близки в семейството си с тази болест). Данните сочат също, че употребата на канабис може да изостри симптомите на вече развито заболяване. Несъмнено рискът от развитие на психично заболяване е повишен при хора, които са имали психотични симптоми и преди да започнат употребата на канабис.

Няколко продължителни изследвания заключават, че употребата на канабис в ранна възраст (под 18г.) може да бъде отключващ фактор за шизофреноподобно заболяване в по-късна възраст.

При хората, които са предразположени към психоза, съществува повишен риск да преживеят психотични симптоми, особено в случаите, когато употребата на канабис е редовна.

Има данни за съществуваща връзка между употребата на канабис и депресията, като продължаващи изследвания навеждат на мисълта, че канабисът е умерен рисков фактор за развитие на депресия в по-късна възраст (особено, ако употребата е започнала в тийнейджърските години).

Проучванията, търсещи връзка между канабиса и тревожността, засега не дават напълно категорични резултати. Възможно е тази връзка да се дължи и на други, спомагащи фактори като детство и фактори в семейството.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник