• Място на свободен дух и модерни решенияУчители в подготвителна група:
Снежана Кънчева Нанкова
Христинка Георгиева Кожухарова

Учители в начален етап:
Емилия Иванова Пауникова
Ирена Цвяткова Яшева
Даниел Андреев Андреев
Юлияна Кирилова Дзимбова
Христина Пенчева Дункова
Ценка Василева Цонкова
Леман Феимова Тенекеджиева
Христина Григорова Петрова

Учители по български език и литература
Нели Мичева Генкова-Маринова
Анна Иванова Владова
Маринелия Христова Димчева
Миглена Цанкова Кюркчиева
Веселка Стойчева Пелтешка

Учители по английски език
Галя Тодорова Панталеева
Галя Борисова Шейретова
Цветанка Михова Босева
Анчо Крумов Мавродиев
Даниела Любенова Скубарева
Йорданка Данчева Иванова

Учител по немски език
Пенка Стоева Острева

Учител по френски език
Румяна Еврева Ковачева

Учител по руски език 
 Татяна Николова Младенова, зам.-директор по учебната дейност

Учители по математика
Пламен Петков Кюркчиев
Стоян Петков Борджуков
Веселка Цветанова Борджукова
Ивелина Велиславова Йовчева

Учители по информатика и информационни технологии
Марияна Евгениева Станкова
Теодора Цонкова Петрова
Ивелина Стефанова Маркова
Йонка Минкова Ръбачева, РНИКТ
Богомил Данчев Николов

Учител по химия и опазване на околната среда
Тотка Спасова Вачкова

Учител по физика и астрономия
Нина Асенова Иванова

Учител по биология и здравно образование
Мария  Димитрова Дудевска

Учители по история и цивилизация
Снежка Вълева Амзова
Иваничка Николова Боджакова

Учител по география и икономика
Даниела Василева Кацарова-Добрева

Учители философски цикъл
Анелия Петкова Иванова, педагогически съветник
Иванка Велчева Цекова, директор

Учители по музика
Весела Людмилова Кунова
Светла Найденова Червенкова

Учител по изобразително изкуство и технологии
Милко Стойнов Тодоров

Учители по физическо възпитание и спорт
Станка Иванова Комитова
Димитър Генадиев Титов
Павел Сашев Игнатовски

Учители по икономически дисциплини
Боряна Атанасова Петрова
Елизабета Спасова Михова

Учители целодневна организация на учебния ден
Миленка Тодорова Дамянова
Красимира Маринова Райковска
Надка Петрова Нанева
Живка Иванова Борисова
Мирела Лилова Баджанова
Стела Крумова Маринова
Румяна Иванова Дудева-Христова

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник