• Място на свободен дух и модерни решения

Учители - списък

28 февруари 2014

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

за учебната 2013/14 годинаБългарски език и литература: Анна Владова, Маринелия Христова, Миглена Кюркчиева, Нели Генкова, Нели Несторова, Татяна Младенова

Чужди езици:
Английски – Анчо Мавродиев, Галя Панталеева,  Даниела Скубарева,  Цветанка Босевa, Галя Шейретова, Иглика Худаиб, Йорданка Маринова
Немски - Пенка Острева, Анелия Александрова - Петрова
Френски – Румяна Ковачева
Руски –  Татяна Младенова  
Италиански Йорданка Маринова


Математика Благомирка Фискучева, Веселка Борджукова, Пламен Кюркчиев, 
Стоян Борджуков
Информатика и Информационни технологии – Йонка Ръбачева - ръководител компютърен кабинет, Марияна Станкова, Татяна Данчева, Теодора Петрова, 
Ивелина Маркова - Кенарова


Физика и астрономия– Нина Иванова, Ивелина Йовчева
 
Химия и опазване на околната среда– Ваня Иванова, Тотка Вачкова 
Биология и здравно образование– Йонко Алашки


История и цивилизация – Иван Пенчев, Снежка Амзова

География и икономика– Иванка Гайдарска
Философски цикъл – Анелия Иванова Икономически дисциплини – Боряна Петрова, Веска Ралчевска
Изобразително изкуство – Милко Тодоров Музика – Весела Кунова, Светла Червенкова 
Физическа култура и спорт – Димитър Титов, Красимира Ненова, Станка Комитова
Начален курс – Даниел Андреев, Емилия Пауникова, Ирена Яшева, Леман Тенекеджиева, Румяна Субашка, Христина Дункова, Христина Петрова, 
Ценка Василева 
Подготвителна клас - Снежана Нанкова, Христинка Кожухарова
Възпитатели
Начален курс Румяна Дудева, Донка Георгиева, Надка Нанева, Живка Борисова
Среден курс - Миленка Дамянова, Красимира Райковска, Мирела Бажанова

 Педагогически съветник – Веселина Кънева


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник