• Място на свободен дух и модерни решения


Започна изпълнението на училищния проект "Ходих, видях, донесох", спечелен през март. В подготвената открита и закрита изложбена площ вече е подредено донесеното от Зеленото училище, където бяха 4-класниците на г-жа Ценка Василева. Преди време те изнесоха екоурок пред децата от началния курс и подготвителната група, а сега всеки, който проявява интерес, може да види снимки, хербарии и глинени фигури, показващи, че малките природолюбители са свършили доста по време на своето Зелено училище: запознали са се с различни дървесни видове, донесли са оттам кедър за училищния двор, почистили са един район около почивната база, работили са по проект "Коя България избирам", занимавали са се рисуване и моделиране, активно са спортували.


Участниците в Пътуващото училище, които заминават след броени дни за Рила, също ще работят по проекта и ще имат грижата да донесат много снимков материал, както и
сбирки от разрешени от закона минерали, растения и насекоми.

Новият екокът в училищния двор, който включва табло и прилежащи пейки, е естетически съобразен с къта за почивка по проект „На открито” (перголите на входа на училището). А изложбената зала на първия етаж е една училищна придобивка, която може да бъде домакин на още много изложби на екологична и друга тематика и така да работи за обогатяване на училищния живот. 

Проектът "Ходих, видях, донесох" на обща стойност 5 хиляди лева се финансира от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Прилагаме план-сметката, която е важна част от проектната документация:


Необходими разходи за реализация на проекта
Брой
Сума в левове
1.
Изработване и поставяне на информационно табло в училищния двор
1
900
2.
Поставяне на прилежащи към информационното табло пейки
4
300
3.
Мултимедия
1
800
4.
Екран
1
150
5.
Вертикален реквизит за музейна експозиция (витринни табла)
4
800
6.
Хоризонтален реквизит за музейна експозиция (остъклени подиуми)
4
1000
7.
Проявяване на снимки, размер А4
50
150
8.
Тениски за участниците в Пътуващото училище с лого на проекта
40
400
9.
Тениски за участниците в Зеленото училище с лого на проекта
25
250
10.
Канцеларски материали (хартия, блокчета за рисуване, лепила, канап и др.)

50
11.
Награди за победителите в състезателни интерактивни игри с екологична насоченост
20
200


ОБЩО:

5 000
Снимки: Иванка Цекова

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник