• Място на свободен дух и модерни решения

Учители - списък

Публикувано от админ (Борджуков) 22 февруари 2013

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

за учебната 2012/13 година



Български език и литература: Анна Владова, Маринелия Христова, Миглена Кюркчиева, Нели Генкова, Нели Несторова, Татяна Младенова





Чужди езици:
Английски – Анчо Мавродиев, Галя Панталеева,  Даниела Скубарева,  Цветанка Босевa, Иглика Худаиб, Йорданка Маринова, Марияна Станчева
Немски - Пенка Острева, Анелия Александрова - Петрова
Френски – Румяна Ковачева
Руски –  Татяна Младенова




Математика Благомирка Фискучева, Веселка Борджукова, Минко Христов, Пламен Кюркчиев, Стоян Борджуков




Информатика и Информационни технологии – Йонка Ръбачева - ръководител компютърен кабинет, Марияна Станкова, Татяна Данчева, Теодора Петрова, Валентин Димитров




Физика и астрономия– Ивелина Йовчева, Нина Иванова




 
Химия и опазване на околната среда– Ваня Иванова, Венелин Василев, Тотка Вачкова



 
Биология и здравно образование– Йонко Алашки






История и цивилизация – Иван Пенчев, Снежка Амзова





География и икономика– Иванка Гайдарска




Философски цикъл – Анелия Иванова 



Икономически дисциплини – Боряна Петрова, Веска Ралчевска




Изобразително изкуство – Милко Тодоров 



Музика – Весела Кунова, Светла Червенкова 




Физическа култура и спорт – Димитър Титов, Красимира Ненова, Станка Комитова




Начален курс – Даниел Андреев, Емилия Пауникова, Ирена Яшева, Леман Тенекеджиева, Румяна Субашка, Марияна Станчева, Христина Дункова, Ценка Василева 
Подготвителна клас - Снежана Нанкова, Рада Дичевска




Възпитатели
Начален курс - Христина Петрова, Румяна Дудева, Донка Георгиева, Надка Нанева, Живка Борисова
Среден курс - Миленка Дамянова, Мирела Бажанова, Галина Калева





 Педагогически съветник – Иванка Цекова

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник