• Място на свободен дух и модерни решения

 СИП Електронни медии

Деветокласничката Памела Монева потърси за интервю стария и новия председател на Ученическия съвет. Ето какво отговориха на въпросите й Владислав Нанков (12.а) и Паулина Пенчева (11.а):  

Памела: Какво мислиш за поста председател на Ученическия съвет?
Влади: Изключително отговорен пост, който също така представлява голямо предизвикателство. Необходимо е да си способен да организираш работата на голяма ученическа общност, да излагаш и отстояваш ученическите интереси.
Паулина: Преди всичко искам да кажа, че за мен е чест да бъда председател на Ученическия съвет. Постът е важен и носи със себе си много отговорности.

Памела: Как се чувстваш(е) като председател?
Bлади: За мен беше приятно, но същевременно трудно. Предизвикателство е да се мотивират отговорниците на отделните класове за активно участие в работата на Съвета, да се преодолеят някои идейни неразбирателства в групата.
Паулина: Аз съм част от Ученическия съвет още от 5.-6. клас и винаги съм гледала с възхищение предишните председатели, така че това за мен е сбъдната мечта.

Памела: Кой беше най-големият успех по време на управлението на вашия екип?
Влади: Всяка идея, която беше реализирана от учениците успешно и с голям ентусиазъм, считам за успех. Но ще откроя състезанието "Аз обичам България" и участието ни в инициативата "Да изчистим България за един ден". Тук искам да отбележа, че трудно бихме постигнали големи успехи без помощта на нашия педагогически съветник - г-жа Иванка Цекова.

Памела: Какви задачи си поставя новият екип?
Паулина: От предишния председател поехме кампанията за събиране на стари вещи, свързани с образованието, и нашият екип я доразвива. А наш собствен проект са замислените коледни инициативи, чието реализиране предстои този месец.

Памела: Какво ще посъветваш новото ръководство но УС?
Влади: Моите съвети към трите момичета (Паулина, Стефания и Ива) е да бъдат толерантни по отношение на различните мнения и личности в Ученическия съвет и да не се спират пред нищо по време на своята работа.

Памела: Какво ще пожелаеш на учениците от предишното ръководство?
Паулина: На Влади Нанков и заместничката му Тоня Събева мога единствено да благодаря за добре свършената работа и да пожелая бъдещи успехи и реализация в избраните от тях области на знанието!


Интервю на Памела Монева от 9.б клас
СИП Електронни медии

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник