• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии

И тази година в община Троян се проведе инициатива „Обществен форум 2012“. Фирми, институции и частни лица можеха да участват с проект, за реализирането на който получават финансиране от Общината. СОУ „Свети Климент Охридски“ също взе участие с проекта "Зона за отдих „На открито“.

Предимството да притежаваш нещо води със себе си отговорността да го използваш адекватно. Нашето училище има обширен двор с игрище и множество тревни площи, които имат нужда от поддръжка и развитие, за да бъдат приятно място за игри и отдих. Ние вече от години редовно провеждаме различни инициативи за почистване и озеленяване на дворното пространство. Като естествено тяхно продължение се роди идеята за изграждане на пергола*, алпинеум и нови кошчета за боклук близо до входа на училищния двор. Целта е да се облагороди и естетизира това пространство, което иначе остава неизползвано.

Добре изготвената и убедително защитена от г-жа Иванка Цекова и г-жа Анелия Иванова презентация донесе на училището ни финансиране от Общината. Днес вече си имаме пергола, както и нови кошчета, а изграждането на алпинеум предстои. Създаден е кът, в който училищната общност да може да прекарва свободното си време. Околното пространство е поддържано и чисто, предимно благодарение на учениците, които го пазят такова. И не на последно място - нашето училище допринася за подобряване облика на жилищния квартал, в който се намира.

В съвременния свят всички ние се опитваме да живеем еко, защото осъзнаваме колко нужна и ценна ни е околната среда. Озеленяването на училищния двор и поддържането му чист и красив превръща училището ни в едно модерно пространство, където придобиването на знания да бъде потребност, а не задължение. Изграждането на тези съоръжения беше необходимост, а наблюдавайки реакциите и чувайки отзивите на съучениците си, мисля, че е нещо, на което всички ние се радваме.

Паулина Пенчева, 11.а клас 
снимка - Емилия Атанасова , 11.а клас
СИП Електронни медии

* Пергола (от итал. - pergola) - парков кът за сядане, покрита с навес решетъчна конструкция, обикновено комбинирана с увивни растения

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник