• Място на свободен дух и модерни решения

Традиционната грижа на троянеца за образованието на децата му прави дейността на училищата много по-отговорна и професионална. Но троянецът е и скептичен, което предполага ние аргументирано да доказваме достойнствата на училищата, които ръководим. Ще спомена някои основни характеристики на СОУ „Св. Климент Охридски”.

За всички тези 24 години от основаването на училището до сега, 8 като учител и 12 като директор, съм изповядвал като приоритет коректността и зачитането на свободата в отношенията между членовете на общността. Убеден съм, че цялата ни възпитателна система, а оттам и образователната, се гради върху свободата на личността (ученик, учител, служител). Ако разбираме силата и отговорността на свободата, то сме попаднали в подходящата среда. Само свободата на личността предполага да открием способностите на всяко едно дете, да разкрием уменията на учителя да разпознава тези способности.

Ние дефинирахме съвременните параметри на средното общообразователно училище – обучение по информатика и информационни технологии и професионално образование, без да забравяме духовното и спорта. Само мога да се радвам, че станахме флагман и за другите средни училища в Троян. Успешната реализация на нашите ученици е основното доказателство за стойността и качеството на образованието, което те получават в СОУ „Св. Климент Охридски”.

И една амбициозна цел – да отвоюваме училището от улицата! Доколко ще успеем, зависи от цялото общество, от нас – ръководство, учители, родители, ученици, от създаване на комфортна училищна среда.

27 май 2009 г.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник