• Място на свободен дух и модерни решения

Основателите

Публикувано от админ (Борджуков) 11 март 2009

Старото табло самотно старее на стената... и просто очаква някой да го "разчисти". А на него са хората, които са ни дали онова, което сега приемаме за даденост и не ценим особено...

Нека пожълтелите снимки ни разкажат за тях, кои са, от къде са дошли и къде са сега.

Кликайте по снимките да си припомним нашите учители и колеги.

   

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник