• Място на свободен дух и модерни решения

Директори

26 януари 2009

Цочо Зюмбилски – от 1984 до 1991 г.
Вера Николова - 1991 и 1992 г.
Минко Христов - от 1992 до 1997 г.
Красимира Райковска - от 1997 до 2001 г., по време на депутатския мандат на М. Христов
Минко Христов - от 2001 г. до 2013 г.
Анелия Александрова - Петрова - вр.и.д. директор от 02.2013 г. до 01. 2014 г.
Иванка Цекова


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник