• Място на свободен дух и модерни решения

Ново! Профил Технологичен - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Профилиращи предмети: информационни технологии, информатика, английски език, математика

Прием след завършено основно образование с конкурс по документи. Балообразуващи предмети: математика, БЕЛ, чужд език

Учебната програма дава знания за софтуер, компютърни мрежи и дизайн, така че завършващите ще са способни да създават потребителски приложения както за уеб, така и за десктоп на база на съвременни и търсени на пазар технологии. Предвижда се обучение, базирано на проекти, самостоятелна работа, работа в екип и използване на мултимедийни продукти. Учениците ще имат възможност да придобият сертификат за компютърна грамотност с европейска валидност, издаван от Стопанска Камара - София.Профил СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Профилиращи предмети: технологии, информационни технологии, география и икономика

Прием след завършено основно образование, с конкурс по документи. Балообразуващи предмети: география, чужд език, математика

Учениците придобиват ценни знания и умения за деловия човек благодарение на: екипна работа, разработване и защита на интегрирани задания, множество специални предмети. Английски дипломи с европейска валидност от Willesden College – London.
Ново! Професионална паралелка ЕКОЛОГИЯ

Прием след завършено основно образование, с конкурс по документи. Балообразуващи предмети: химия, биология, математика

Учениците ще придобият трета степен на професионална квалификация по професия ЕКОЛОГ.

Ще получат нова информираност, така че да градят модела на едно съвременно, интелигентно и разумно съжителство между човека и околния свят.

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник