• Място на свободен дух и модерни решения

Учители - състав

28 януари 2009

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

за учебната 2008/09 годинаБългарски език и литература: Анна Владова, Илияна Минкова, Маринелия Христова, Миглена Кюркчиева, Нели Генкова, Нели Несторова, Пеньо Боджаков
Чужди езици:
Английски – Анчо Мавродиев, Бонка Русенова, Галя Панталеева, Галя Шейретова, Даниела Скубарева, Марияна Станчева, Цветанка Босева
Немски - Пенка Острева
Френски – Румяна Ковачева
Руски – Красимира Райковска, Татяна Младенова
Математика Благомирка Фискучева, Веселка Борджукова, Миленка Дамянова, Минко Христов, Пламен Кюркчиев, Стоян Борджуков, Тоня Петкова

Информатика – Ангел Кенаров, Ивелина Маркова, Йонка Ръбачева, Марияна Станкова, Свилен Димитров, Татяна Данчева, Теодора Петрова


Физика – Ивелина Йовчева, Нина ИвановаХимия – Ваня Иванова, Венелин Василев, Тотка Вачкова


Биология – Виолета Мичева, Йонко Алашки

История – Иваничка Боджакова, Снежка АмзоваГеография – Диан Станчев, Иванка Гайдарска


Философия – Анелия Иванова

Икономически дисциплини – Боряна Петрова, Веска Ралчевска
Изобразително изкуство – Милко Тодоров, Росица Петкова
Музика – Весела Кунова, Светла Червенкова
Физическа култура и спорт – Димитър Титов, Красимира Ненова, Станка Комитова
Начален курс – Даниел Андреев, Емилия Пауникова, Ирена Яшева, Леман Тенекеджиева, Румяна Субашка, Светла Ковачева, Христина Дункова, Ценка Василева


Педагогически съветник – Иванка Цекова


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник