• Място на свободен дух и модерни решения

Хронология

29 януари 20091984 г. – отваря врати училището в жк Лъгът. Тогавашното му име е ЕСПУ “Георги Димитров”. В 26-те паралелки се обучават ученици от 1. до 10. клас и 11-класници в УПК по химическа и дървообработваща промишленост. В новото училище се преместват всички ученици от 8. до 11. клас на „старата гимназия” - „Васил Левски”. Премества се и почти целият учителски колектив.
1985 - построен е спортният комплекс, включващ и закрит плувен басейн; открива се първата компютърна зала.
1988/89 учебна година - осъществява се първият прием в паралелки с математика и информатика, с химико-биологична насоченост и с музика.
1989 г. - в училището е открита художествена галерия с над 100 творби на известни майстори.
1991 г. - училището се преименува на "Свети Климент Охридски".
1990/91 учебна година - открива се 2-годишен колеж за подготовка на мениджъри, които се обучават по учебен план, програма и методика от Лондон.
1992 г. - построено е допълнително крило към новото училище с актова зала и 9 нови кабинета.
1993 г. - въвеждат се паралелки с начален курс на обучение.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник